§ 1 Virus og sikkerhed

§ 1.1: Alle skal kunne vise en fejlfri scanningsrapport.

§ 1.2: Der må ikke foretages ulovlig fildeling på netværket. (G4A vil i så fald
ikke stå til ansvar for det.)

§ 1.3: Alle deltagere skal have installeret et  virusprogrammer på
deres computer.

§ 1.4: Det er ikke tilladt at lave sabotage eller lignende over for andre
deltagere 

§ 1.5: Alle vil blive tildelt et net stik og et 220V stik. Man er selv ansvarlig
for at medbringe stikdåser til eget brug.

§ 2: Ansvar og erstatning

§ 2.1: Deltagerne har selv det fulde ansvar for de ting de medbringer.

§ 2.2: Arrangørerne kan på ingen måde drages ansvarlig for stjålne eller
ødelagte ting.

§ 2.3: Alle overtrædelser af den danske lovgivning vil blive politianmeldt
øjeblikkelig.

§ 2.4: Alle deltagere har pligt til at rette henvendelse til crewét, hvis
vedkommende uforsætligt kommer til at ødelægge inventar eller lignende og
drages til ansvar for erstatning.

§ 3: Sikkerhedsregler og brandregler:

§ 3.1: Der må ikke medbringes nogen form for alkohol, stoffer, våben el.
lign.

§ 3.2: Brug af åben ild er forbudt.

§ 3.3: Der må ikke placeres objekter foran
branddøre.

§ 3.4: Ved tyveri anmeldes tyven til politiet.

§ 3.5: Personer der opfører sig voldeligt vil blive bortvist og
forældrene orienteret.

§ 4: mad og drikke

§ 4.1: Det er ikke tilladt at medbringe alkohol til arrangementet.

§ 4.2: Der må ikke medbringes glasflasker til arrangementet kun plastflasker og
dåser.

§ 4.3: Der må under ingen omstændigheder sælges nogen former for alkohol til
arrangementet.

§ 4.4: Det er ikke tilladt at medbringe toastmaskiner, kaffemaskiner, elkoger
eller lignende.

§ 5: Konkurrencer:

§ 5.1: Admin vil altid have det sidste ord, ved tvivlsspørgsmål.

§ 5.2: Crew forbeholder sig retten til at ændre i regler og tidsplanen